• Preu: 120€/sessió
  • Durada sessió: 1h30-2h

Donar l’oportunitat a la parella de mirar-se d’una manera diferent, amb curiositat. Poder expresar el que cada membre de la parella necesita i poder mirar a l’altre amb la intenció de descobrir les ferides pròpies i les de l’altre. I així que l’espai de la parella vagi esdevenint un territori més ben adobat perquè l’amor flueixi. El nombre i l’interval de sessions el decidim conjuntament segons les necessitats.