• Procés de 9 sessions
  • Regularitat de les sessions a acordar.
  • Preu de cada sessió: 80€ (I.V.A. inclòs)

Laboratori d’amor en procés individual és una proposta per aquelles persones que tenen ganes de millorar la seva autoestima. El format és en sessió individual. Un procés de 9 sessions d’una hora i mitja.
A cada sessió treballem un tema: Autoestima, naixement, la relació amb els pares, el sistema familiar, el cos i la sexualitat, la feina-vocació-passió, la prosperitat i el mereixement, les relacions de parella, i una darrera sessió de recull i tancament.
Explorem cada un d’aquests temes a fi que la persona prengui consciència d’actituds, creences i maneres de funcionar que ha anat adquirint al llarg de la seva vida. L’objectiu és reconèixer aquesta construcció, abraçar tot allò que és i fer-se responsable de transformar allò que no li funciona.
A cada sessió dono un espai per la respiració com a eina d’integració corporal.