• 1 trobada mensual durant 9 mesos.
  • Dissabtes matí de 10h-14h.
  • Preu: 40 € d’inscripció i  40€ cada sessió

El laboratori d’amor és un procés terapèutic grupal femení que té una durada de 9 sessions (1 sessió mensual). Com a màxim s’hi poden inscriure 8 persones. És un viatge d’autocura i descobriment amb l’objectiu de millorar l’autoestima i el benestar personal. Durant aquest procés utilitzem múltiples eines terapèutiques, visualitzacions, dinàmiques diverses, constel·lacions i treball corporal a fi d’anar prenent consciència de quin grau d’estima tenim cap a nosaltres mateixes i com el podem millorar.
El procés és en si mateix un automassatge, un espai de cuidar-se, de respectar-se, de tractar-se molt amorosament.
El fet de fer aquest procés de manera grupal, li dóna molta potència, ja que les vivències individuals es fonen i s’acullen en el grup, sentint-nos així molt sostingudes. La força del grup i l’emmirallar-nos en l’experiència de les altres fa que no ens sentim tant soles en la pròpia vivència. L’augment de l’autoconeixement i del benestar són exponencials.

A cada trobada hi ha un tema sobre el qual investiguem i treballem, a fi de prendre consciència de com ens hem construït emocionalment, poder abraçar allò que som i transformar les creences sobre nosaltres mateixes que ja no ens fan cap servei.

1. AUTOESTIMA
2. NAIXEMENT
3. ELS PARES
4. SISTEMA FAMILIAR
5. EL MEU COS/SEXUALITAT
6. FEINA-VOCACIÓ-PASSIÓ
7. PROSPERITAT MEREIXEMENT
8. RELACIONS DE PARELLA
9. COMPLETACIÓ-TANCAMENT

Abrir chat