• 1 trobada mensual durant 9 mesos.
  • Dissabte de 10-14h i de 16-18h
  • Preu:    80€ cada sessió/pagament per trimestre.

El laboratori d’amor és un procés terapèutic grupal femení que té una durada de 9 sessions (1 sessió mensual). Com a màxim s’hi poden inscriure 8 persones. És un viatge d’autocura i descobriment amb l’objectiu de millorar l’autoestima i el benestar personal. Durant aquest procés utilitzem múltiples eines terapèutiques, visualitzacions, dinàmiques diverses, constel·lacions i treball corporal a fi d’anar prenent consciència de quin grau d’estima tenim cap a nosaltres mateixes i com el podem millorar.
El procés és en si mateix un automassatge, un espai de cuidar-se, de respectar-se, de tractar-se molt amorosament.
El fet de fer aquest procés de manera grupal, li dóna molta potència, ja que les vivències individuals es fonen i s’acullen en el grup, sentint-nos així molt sostingudes. La força del grup i l’emmirallar-nos en l’experiència de les altres fa que no ens sentim tant soles en la pròpia vivència. L’augment de l’autoconeixement i del benestar són exponencials.

A cada trobada hi ha un tema sobre el qual investiguem i treballem, a fi de prendre consciència de com ens hem construït emocionalment, poder abraçar allò que som i transformar les creences sobre nosaltres mateixes que ja no ens fan cap servei.

1. AUTOESTIMA
2. NAIXEMENT
3. ELS PARES
4. SISTEMA FAMILIAR
5. EL MEU COS
6. LA MEVA SEXUALITAT
7. PASSIÓ I PROSPERITAT
8. RELACIONS DE PARELLA
9. COMPLETACIÓ.

Abrir chat