• 1 trobada mensual durant 9 mesos.
  • Dissabte de 9h30-14h i de 16-18h
  • Preu:    900€  (I.V.A. inclòs) (800 si es paga abans del 30 de setembre)

El laboratori d’amor és un procés terapèutic grupal femení que té una durada de 9 sessions (1 sessió mensual). Com a màxim s’hi poden inscriure 8 persones. És un viatge d’autocura i descobriment amb l’objectiu de millorar l’autoestima i el benestar personal. Durant aquest procés utilitzem múltiples eines terapèutiques, visualitzacions, dinàmiques diverses, constel·lacions i treball corporal a fi d’anar prenent consciència de quin grau d’estima tenim cap a nosaltres mateixes i com el podem millorar.
El procés és en si mateix un automassatge, un espai de cuidar-se, de respectar-se, de tractar-se molt amorosament.
El fet de fer aquest procés de manera grupal, li dóna molta potència, ja que les vivències individuals es fonen i s’acullen en el grup, sentint-nos així molt sostingudes. La força del grup i l’emmirallar-nos en l’experiència de les altres fa que no ens sentim tant soles en la pròpia vivència. L’augment de l’autoconeixement i del benestar són exponencials.

A cada trobada hi ha un tema sobre el qual investiguem i treballem, a fi de prendre consciència de com ens hem construït emocionalment, poder abraçar allò que som i transformar les creences sobre nosaltres mateixes que ja no ens fan cap servei.

1. AUTOESTIMA/ dissabte, 22 d’octubre 2022
2. NAIXEMENT/ dissabte, 19 de novembre de 2022
3. ELS PARES/ dissabte, 17 de desembre de 2022
4. SISTEMA FAMILIAR/ dissabte, 21 de gener de 2023
5. EL MEU COS/ dissabte, 22 de gener de 2023
6. LA MEVA SEXUALITAT/ dissabte, 25 de febrer de 2023
7. PROPÒSIT I PROSPERITAT/ dissabte, 22 d’abril de 2023
8. RELACIONS DE PARELLA/ dissabte, 20 de maig de 2023
9. COMPLETACIÓ/ dissabte, 1 de juliol de 2023